SKYDNING
  Skydning sæson 2019-20

FUGLESKYDNING 2023

Nu er det ved at være tid for årlige fugleskydning – den afholdes lørdag d. 17. juni på banen i Vejleby.

Arrangementet starter kl. 10.00 med flaghejsning – og slutter sidst på eftermiddagen, når alle delene på fuglen

er skudt ned og præmier uddelt. – Mad og drikke kan købes på pladsen.

Der skal købes deltagerkort i forvejen (koster 40 kr.), og det kan man sagtens uden selv aktivt at deltage i skydningen,

men ved at købe kort (og have chance for at vinde en præmie) støtter man arbejdet for afdelingens børneskytter i løbet

af vinteren. – Man er også velkommen til at komme og være tilskuer.

Hvis man vil støtte klubben og ikke får besøg af en kortsælger kan formanden kontaktes på tlf. 28438592.

Vi glæder os til en hyggelig sommerdag i godt selskab.


SÆSON  2022-23

Ny sæson starter for børn om tirsdagen, 1. gang 13. sept. fra kl. 18.30  – for voksne om torsdagen med start 15. sept. fra kl. 19.

Sted: på skydebanen i kælderen på Fjordlandsskolen, Skibby (blokken efter gymnstiksalen)

Første måned er gratis – ellers er kontingent  pr. sæson 200 kr. for børn, 300 kr. for voksne.

Patroner + skiver betales der for hver gang man deltager – 35 kr.

Rifler stilles gratis til rådighed, nu også mulighed for at prøve luftriffel.

Praktiske oplysninger: 

Tlf. til skydebanen: 47528692 

Tlf. til formanden Karen Brogaard Jensen: 47528592 eller 28438592 Mail: karen12@tdcadsl.dk 

Hvis I har tlf.nr vil vi meget gerne have dette oplyst, hvis vi af eller anden grund skal have fat i jer. 

VEDR. BETALING: når man beslutter sig for at betale kontingent kan det enten ske kontant – ved benyttelse af det indbetalingskort vi har eller ved direkte overførsel til bank: Reg.-nr. er 2403 – konto nr. 0443904152 – HUSK da at anføre navn og evt. medlemsnr. 

Vi har desværre IKKE mobilepay. 

For nye medlemmer, over 15 år, der ikke har eget våben, skal der efter 3 gange indsendes en blanket SKV6, da man hos politiet skal godkendes til at låne foreningens våben (engangsforanstaltning) 1. gang skal forevises billede-ID 

Vedr. foreningens privatlivspolitik (brug af medlemsoplysninger) forefindes opslag på tavlen på banen.  

Skytter


Flemming (instruktør) og Karl
Billede fra "Åbent Hus" arrangement i Oktober 2019

FUGLESKYDNING  2022

I år lykkedes det for Kreds 57’ skydeafdeling at få genoptaget den mangeårige tradition med afholdelse af fugleskydning. Det har ellers ligget stille i 2 år pga. corona-situationen

Dagen som var lørdag d. 18. juni  startede med morgenkaffe hos den agående fuglekonge Klaus Hemmingsen i Vellerup   Også i år er blevet malet en platte af Kirsten Svendsen fra Vellerup – Fuglekongen får selv lov at bestemme motivet og denne gang var det solnedgangen over isefjorden   Platten bliver senere hængt op på væggen på skydebanen i Skibby. Lige nu er der 35 stk., startede i 1984

Herefter fik fuglekongen en tur rundt i området i en flot skinnende jeep  (tilhørende Hans Rasmussen i Ferslev)

Efter flaghejsning og sang startede skydningen mod fuglen, og ca. 50 skytter alt i alt fandt vej til den gamle udendørsbane i Vejleby

Resultatet blev følgende: 

Venstre klo blev skudt ned af Mogens Eliasen for Jette Wagner– Højre  klo: Benny Jensen for Kjeld Andersen -  Kronen : Marianne Jensen for Irene Darmann -  Næbbet: Birthe Hansen for Erik Nielsen– Halsen: Jesper Poulø for Klaus Wagner– Halen:  Karin Christensen for Grethe Foldberg - Venstre vinge: Jesper Poulø for Anni Bergmann – Højre vinge: Jim Nielsen for Hans Foldberg og  endelig faldt brystpladen ved  Gert Andersen for Kurt Jensen  Dvs. at sidstnævnte, blev den nye fuglekonge.

Arrangementet  giver et pænt overskud, så der er noget ”at arbejde med” i løbet af vintersæsonen til glæde for en masse børn. Skydeudvalget siger hermed tak til alle der købte kort samt deltog ved skydningen og derved støtter arbejdet i foreningen.

Formand Karen Brogaard Jensen 
  Lidt om fugleskydning

Fugleskydningen foregår på den gamle udendørs skydebane, beliggende på Vestervej i Vejleby (på marken bagved Vestervej 32).

Kl. 10:00 hejses flaget og herefter går skydningen mod (træ-)fuglen i gang. Man skyder efter 9 forskellige dele på fuglen, og både den der skyder noget ned + den man skyder for, vinder en præmie.

Skydning1

Alle er velkomne til at overvære arrangementet, men for at deltage i at skyde mod fuglen skal man have købt deltagerkort i forvejen.

Hvis man kunne tænke sig dette, og ikke får besøg af en kortsælger i tiden op til fugleskydningen,, kan henvendelse ske til formanden på tlf. 47528592. Man kan sagtens købe deltagerkort uden selv at deltage i selve skydningen, kortet gælder da som en slags "lodseddel", og man deltager i arbejdet med at støtte børnene i foreningen.

Alle deltagerkort har et nummer, og alle disse numre skrives på nogle lister, der forsegles, så det er "hemmeligt" hvem man skyder noget ned for - numrene bliver skrevet op i tilfældig rækkefølge. Den pågældende på listen, som er den der skyder brystpladen ned for, bliver fuglekonge.

Fuglekonge

På banen er også en bod, hvor man kan deltage i præmieskydning med luftgeværer, og man kan købe forskellige drikkevarer og spiselige sager. Fugleskydningen er en mangeårig tradition, som vi forsøger at holde i hævd så længe som muligt - også fordi det giver et pænt overskud til arbejdet med børn på skydebanen i løbet af vinteren.

Fuglen

Teltet  Om denne side

Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 30. maj 2023