SKYDNING
  Skydning sæson 2022-23


SÆSON  2023 - 2024

19. og 21.9        :            Sæsonstart -  kl. henholdsvis 18.30 for børn om tirsdagen  og 19.00 for voksne om torsdagen

14.10 (lørdag)      :             "Skydesportens dag" kl. 10-15 (åbent hus (landsdækkende arrangement

19.12                     :                Juleafslutning (for børn)

14.12                     :                           -           (for voksne)

4. og 9.1                :            Første gang efter nytår

6. og 11.1              :             Ranglisteskydning (andre foren. på besøg)

Afslutning for børn d. 19.3.24 - For voksne aftales nærmere senere.

Herefter begynder sommersæson, efter nærmere aftale.

Fuglseskydning, på banen i Vejleby: Lørdag d. 15. juni.

Se mere på facebook: LINK

                                  PRAKTISKE OPLYSNINGER

Skydebanen er beliggende på Fjordlandsskolen, Skibby, Selsøvej 16, 4050 Skibby (i kælderen i blokken hvor biblioteket også er - til venstre for store parkeringsplads - adgang via brandvejen).
Tlf. til skydebanen: 47528692
Tlf. til formanden Karen Brogaard Jensen: 47528592 eller 28438592
Hvis I har tlf.nr. vil vi meget gerne have dette oplyst, hvis vi af en eller anden grund skal have fat i jer.

VEDR. BETALING: Når man beslutter sig for at betale kontingent (nu 300 kr. pr. år for børn, 400 for voksne), kan det enten ske kontant, eller gerne ved direkte overførsel til bank:
Reg. nr.: 2670 Konto nr.: 0443904152. HUSK at anføre navn og evt. medlemsnr.
Hvis børnene ønsker at fortsætte udendørs i sommersæsonen er kontingent for dette 200 kr.
For nye medlemmer er første måned gratis. Rifler silles gratis til rådighed.
Mobilepay kan evt. bruges ved betaling for patroner, men helst kontant, hvis muligt.
Nu også mulighed for at prøve at skyde med luftriffel. Pris for skiver + patroner til salonrifel: 35 kr. pr. gang - for skiver + hagl til luftriffel: 20 kr. pr. gang.
For nye medlemmer over 15 år der ikke har eget våben, skal der efter 3 gange indsendes en blanket SKV6, da man hos plitiet skal godkendes til at låne foreningens våben (engangsforanstaltning). 1. gang skal forevises billede-ID.
Vedr. foreningens privatlivspolitik (brug af medlemsoplysninger), forefindes opslag på tavlen på banen.
Skytter


Flemming (instruktør) og Karl
Billede fra "Åbent Hus" arrangement i Oktober 2019

 FUGLESKYDNING  2023

Endnu engang har Kreds 57’ skydeafdeling fået afholdt den årlige traditionsrige fugleskydning.

Dagen som var lørdag d. 17. juni startede med morgenkaffe hos den afgående fuglekonge Kurt Jensen i Skibby.   Også i år er blevet malet en platte af Kirsten Svendsen fra Vellerup – Fuglekongen får selv lov at bestemme motivet og denne gang var det motiv med ”Naturekspressen” Platten bliver senere hængt op på væggen på skydebanen i Skibby. Lige nu er der 36 stk., startede i 1984

Herefter fik fuglekongen og hans kone Lene en tur rundt i området i dejligt solskinsvejr og i en flot skinnende jeep (tilhørende Hans Rasmussen i Ferslev)

Efter flaghejsning og sang startede skydningen mod fuglen, og ca. 50 skytter alt i alt fandt vej til den gamle udendørsbane i Vejleby. Alt fuldstændig som vi plejer, bortset fra at skydningen blev meget forsinket i forhold til tidligere – der måtte bruges i alt 675 skud for at få alle dele af fuglen ned.

Resultatet blev følgende: 

Venstre klo blev skudt ned af Maja Roed for Lis Sørensen– Højre  klo: Svend-Erik Jensen for Arne Simonsen -  Kronen : Mogens Eliasen for Mads-Ole Madsen-  Næbbet: Benny Jensen for Flemming Sørensen– Halsen: Matias Andersen for Per Larsen– Halen:  Maja Roed for Agnethe Sørensen - Venstre vinge: Karin Christensen for Svend-Erik Jensen – Højre vinge: Arne Simonsen for Lene Ottesen og  endelig faldt brystpladen ved  Hans-Henning Pedersen for Karen Brogaard Jensen  Dvs. at sidstnævnte, blev den nye fuglekonge.  – Og nej, ingen snyd, det er fuldstændig tilfældigt, at det blev formanden for skydeafdelingen

Arrangementet giver et rigtig pænt overskud, så der er noget ”at arbejde med” i løbet af vintersæsonen til glæde for en masse børn. Skydeudvalget siger hermed tak til alle der købte kort samt deltog ved skydningen og derved støtter arbejdet i foreningen samt til de der sponserede præmier til os.

Formand Karen Brogaard Jensen
  Lidt om fugleskydning

Fugleskydningen foregår på den gamle udendørs skydebane, beliggende på Vestervej i Vejleby (på marken bagved Vestervej 32).

Kl. 10:00 hejses flaget og herefter går skydningen mod (træ-)fuglen i gang. Man skyder efter 9 forskellige dele på fuglen, og både den der skyder noget ned + den man skyder for, vinder en præmie.

Skydning1

Alle er velkomne til at overvære arrangementet, men for at deltage i at skyde mod fuglen skal man have købt deltagerkort i forvejen.

Hvis man kunne tænke sig dette, og ikke får besøg af en kortsælger i tiden op til fugleskydningen,, kan henvendelse ske til formanden på tlf. 47528592. Man kan sagtens købe deltagerkort uden selv at deltage i selve skydningen, kortet gælder da som en slags "lodseddel", og man deltager i arbejdet med at støtte børnene i foreningen.

Alle deltagerkort har et nummer, og alle disse numre skrives på nogle lister, der forsegles, så det er "hemmeligt" hvem man skyder noget ned for - numrene bliver skrevet op i tilfældig rækkefølge. Den pågældende på listen, som er den der skyder brystpladen ned for, bliver fuglekonge.

Fuglekonge

På banen er også en bod, hvor man kan deltage i præmieskydning med luftgeværer, og man kan købe forskellige drikkevarer og spiselige sager. Fugleskydningen er en mangeårig tradition, som vi forsøger at holde i hævd så længe som muligt - også fordi det giver et pænt overskud til arbejdet med børn på skydebanen i løbet af vinteren.

Fuglen

Teltet  Om denne side

Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Birthe Moberg Kristensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 29.december 2023