SKYDNING  Skydning sæson 2017 - 18

VELKOMMEN TIL SÆSON  2017-18

Den nye sæson starter d. 3.10., som ses i årsprogrammet nedenfor.

Alle børn der har lyst at prøve, hvad det at gå til skydning med riffel er for noget, møder bare op på skydebanen – på Fjorlandsskolen afd. Skibby  
i kælderen i blokken efter gymnastiksalen – d. 3.10. kl. 18.30.  - Alder: fra ca. 8 år og opefter.

Man får naturligvis instruktion og rifler stilles gratis til rådighed.

Første måned er gratis men ellers er kontingent pr. sæson 125 kr. , og så betales der (kontant) for skiver og patroner hver gang

For voksne foregår det  om torsdagen og her er kontingent pr. sæson 250 kr.  - Banen åben fra kl. 19.00

03.10 og 05.10: Sæsonstart

12.12: Juleafslutning (børn)

14.12: Juleafslutning (voksne)

02.01 og 04.01: 1. gang efter nytår

06.01, 07.01,  09.01, 10.01 og 11.01 (formentligt): Ranglisteskydning (andre foreninger på besøg)

20.03: Sæsonafslutning (børn)

24.03 og 28.03: Sæsonafslutning (voksne)

16.06: Fugleskydning

Skydebanen er IKKE åben i efterårsferien, juleferien og vinterferien (uge 7). - Ret til ændringer forbeholdes.

Praktiske oplysninger:
Tlf. til skydebanen: 47528692
Tlf. til formanden: Karen Brogaard Jensen: 47528592 el. 28438592
Mail til formanden: karen12@tdcadsl.dk

Hvis I har et tlf.nr., vil vi meget gerne have dette oplyst, hvis vi af en eller anden grund skal have fat i jer.

VEDR. BETALING: Når man beslutter sig for at betale kontingent, kan det enten ske kontant, ved benyttelse af indbetalingskort eller ved bankoverførsel: Reg.No.: 2403 Konto: 0443904152, ved bankoverførsel husk da at anføre navn og evt. medlemsnummer.
 
  Fugleskydning 2017
Den traditionsrige årlige fugleskydning i Kreds 57 er blevet afviklet lørdag d. 17. Juni, og også i år var det fint vejr hele dagen.

Dagen startede med morgenkaffe i klubhuset i Ferslev, hvor vært var sidste års fuglekonge Hedvig Boserup. 

Også i år er blevet malet en platte af Kirsten Svendsen fra Vellerup – i år et motiv med nogen gymanstikpiger. Denne bliver senere hængt op på væggen på skydebanen i Skibby

Herefter fik fuglekongen en tur rundt i området i en gammel, men skinnende flot bil (tilhørende Hans Rasmussen i Ferslev)

Efter flaghejsning og sang startede skydningen mod fuglen, og ca. 45 skytter + lidt flere gæster fandt vej til den gamle udendørsbane i Vejleby

Resultatet blev følgende: 

Venstre klo blev skudt ned af Marianne Jensen for Vita Christensen– Højre  klo: Jim Nielsen for Preben Petersen 
Kronen: Aksel Christensen for Kurt Rasmussen
Næbbet: Marianne Jensen for Christian Strøhøj-Andersen
Halsen: Else Østrøm for Henrik Bagge
Halen: Marianne Jensen for Kim Munkholm
Venstre vinge: Aksel Østrøm for Michael Dines Pedersen
Højre vinge: Klaus Hemmingsen for Karina Wagner

og  endelig faldt brystpladen ved  Jim Nielsen for Birthe Hansen 

Dvs. at sidstnævnte, blev den nye fuglekonge

Fugleskydningen, som er en efterhånden  mangeårig tradition, giver et pænt overskud, så der er noget ”at arbejde med” i løbet af vintersæsonen til glæde for en masse børn. Skydeudvalget siger hermed tak til alle der købte kort samt deltog ved skydningen og derved støtter arbejdet i foreningen.

 
  Lidt om fugleskydning
Fugleskydningen foregår på den gamle udendørs skydebane, beliggende på Vestervej i Vejleby (på marken bagved Vestervej 32).

Kl. 10:00 hejses flaget og herefter går skydningen mod (træ-)fuglen i gang. Man skyder efter 9 forskellige dele på fuglen, og både den der skyder noget ned + den man skyder for, vinder en præmie.

Skydning1

Alle er velkomne til at overvære arrangementet, men for at deltage i at skyde mod fuglen skal man have købt deltagerkort i forvejen.

Hvis man kunne tænke sig dette, og ikke får besøg af en kortsælger i tiden op til fugleskydningen,, kan henvendelse ske til formanden på tlf. 47528592. Man kan sagtens købe deltagerkort uden selv at deltage i selve skydningen, kortet gælder da som en slags "lodseddel", og man deltager i arbejdet med at støtte børnene i foreningen.

Alle deltagerkort har et nummer, og alle disse numre skrives på nogle lister, der forsegles, så det er "hemmeligt" hvem man skyder noget ned for - numrene bliver skrevet op i tilfældig rækkefølge. Den pågældende på listen, som er den der skyder brystpladen ned for, bliver fuglekonge.

Fuglekonge

På banen er også en bod, hvor man kan deltage i præmieskydning med luftgeværer, og man kan købe forskellige drikkevarer og spiselige sager. Fugleskydningen er en mangeårig tradition, som vi forsøger at holde i hævd så længe som muligt - også fordi det giver et pænt overskud til arbejdet med børn på skydebanen i løbet af vinteren.

Fuglen

Teltet


  Om denne side
Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk
© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 2. oktober 2017