SKYDNING
  Skydning sæson 2019-20

SÆSON  2020-21

Ny sæson starter tirsdag d. 22. september fra kl. 18:30 (for børn) og torsdag d. 24. september fra kl. 19:00 for voksne på 15 m. slydebanen, Fjordlandsskolen Skibby.

"Åbent hus": Lørdag d. 10. oktober kl. 10:00 - 15:00 - "Skydningens dag" - et landsdækkende arrangement.

Praktiske oplysninger: 

Tlf. til skydebanen: 47528692 

Tlf. til formanden Karen Brogaard Jensen: 47528592 eller 28438592 Mail: karen12@tdcadsl.dk 

Hvis I har tlf.nr vil vi meget gerne have dette oplyst, hvis vi af eller anden grund skal have fat i jer. 

VEDR. BETALING: når man beslutter sig for at betale kontingent kan det enten ske kontant – ved benyttelse af det indbetalingskort vi har eller ved direkte overførsel til bank: Reg.-nr. er 2403 – konto nr. 0443904152 – HUSK da at anføre navn og evt. medlemsnr. 

Vi har desværre IKKE mobilepay. 

For nye medlemmer, over 15 år, der ikke har eget våben, skal der efter 3 gange indsendes en blanket SKV6, da man hos politiet skal godkendes til at låne foreningens våben (engangsforanstaltning) 1. gang skal forevises billede-ID 

Vedr. foreningens privatlivspolitik (brug af medlemsoplysninger) forefindes opslag på tavlen på banen.  

Skytter


Flemming (instruktør) og Karl
Billede fra "Åbent Hus" arrangement i Oktober 2019  Fugleskydning 2019

Den traditionsrige årlige fugleskydning i Kreds 57 er blevet afviklet lørdag d. 15. juni – i både solskin og regnvejr.

Dagen startede i Ferslev klubhus hvor sidste års fuglekonge Flemming Sørensen bød på morgenkaffe.  Også i år er blevet malet en platte af Kirsten Svendsen fra Vellerup – Fuglekongen får selv lov at bestemme motivet og denne gang var det en fodboldspiller. Den bliver senere hængt op på væggen på skydebanen i Skibby. Lige nu er der 34 stk., startede i 1984

Herefter fik fuglekongen en tur rundt i området i en gammel men skinnende flot bil (tilhørende Hans Rasmussen i Ferslev)

Efter flaghejsning og sang startede skydningen mod fuglen, og ca. 45 skytter alt i alt fandt vej til den gamle udendørsbane i Vejleby

Resultatet blev følgende: 

Venstre klo blev skudt ned af Svend-Erik Christensen for Hanne Nielsen Højre  klo: Frederik Brogaard Jensen for Nanna Hansen
Kronen :Anna Ellegaard Sørensen for Preben Petersen
Næbbet: Gert Nielsen for Lise Mogensen
Halsen: Rasmus Andersen for Britta Isaksen
Halen: Flemming Sørensen for Henning Hansen
Venstre vinge: Pia Rune for Jens Strøhøj-Andersen
Højre vinge: Maria Jensen for Jørgen Meldgård
og endelig faldt brystpladen ved  Mogens Eliasen for Klaus Hemmingsen Dvs. at sidstnævnte, blev den nye fuglekonge, hvilket han i øvrigt har været en gang tidligere.

Fugleskydningen, som er en efterhånden mangeårig tradition, giver et pænt overskud, så der er noget ”at arbejde med” i løbet af vintersæsonen til glæde for en masse børn. Skydeudvalget siger hermed tak til alle der købte kort samt deltog ved skydningen og derved støtter arbejdet i foreningen.

Formand Karen Brogaard Jensen   Lidt om fugleskydning

Fugleskydningen foregår på den gamle udendørs skydebane, beliggende på Vestervej i Vejleby (på marken bagved Vestervej 32).

Kl. 10:00 hejses flaget og herefter går skydningen mod (træ-)fuglen i gang. Man skyder efter 9 forskellige dele på fuglen, og både den der skyder noget ned + den man skyder for, vinder en præmie.

Skydning1

Alle er velkomne til at overvære arrangementet, men for at deltage i at skyde mod fuglen skal man have købt deltagerkort i forvejen.

Hvis man kunne tænke sig dette, og ikke får besøg af en kortsælger i tiden op til fugleskydningen,, kan henvendelse ske til formanden på tlf. 47528592. Man kan sagtens købe deltagerkort uden selv at deltage i selve skydningen, kortet gælder da som en slags "lodseddel", og man deltager i arbejdet med at støtte børnene i foreningen.

Alle deltagerkort har et nummer, og alle disse numre skrives på nogle lister, der forsegles, så det er "hemmeligt" hvem man skyder noget ned for - numrene bliver skrevet op i tilfældig rækkefølge. Den pågældende på listen, som er den der skyder brystpladen ned for, bliver fuglekonge.

Fuglekonge

På banen er også en bod, hvor man kan deltage i præmieskydning med luftgeværer, og man kan købe forskellige drikkevarer og spiselige sager. Fugleskydningen er en mangeårig tradition, som vi forsøger at holde i hævd så længe som muligt - også fordi det giver et pænt overskud til arbejdet med børn på skydebanen i løbet af vinteren.

Fuglen

Teltet  Om denne side

Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 29. august  2020