ÆRESMEDLEMMER
  Æresmedlemmer 2016

Birthe Hansen og Hedvig Boserup blev ved Idrætsforeningen Kreds 57’s generalforsamling udnævnt til æresmedlemmer.

Birthe Hansen har altid været aktiv i foreningsarbejdet, helt fra hun som ung spillede håndbold. Kreds 57 har altid kunnet regne med Birthes hjælp – hun har gennem årene været en uvurderlig hjælp i det praktiske bagland, der er så vigtigt i foreningsarbejdet. I de senere år har hun været aktiv i stavgang under mottoet: ”det skal gås væk”.

Hedvig Boserup har siden 1986 haft forskellige poster i foreningsregi og senest er hun blevet formand for gymnastikafdelingen. Gennem alle årene har hun ud over de mere administrative poster også været en nærmest uundværlig alt-mulig-kvinde. Ingen udfordringer har været for store for Hedvig, og det er hende, der har styr på det digitale bookingsystem.

Både Birthe og Hedvig fortjener æresmedlemsskabet for deres indsats gennem årene, og for deres mod og engagement over for de opgaver et aktivt foreningsliv byder på.

Æresmedlemmer 2016Hedvig Boserup og Birthe Hansen


  Æresmedlemmer 2014

Ved generalforsamlingen i Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev/Skibby, der blev afholdt den 29. april 2014, blev der udnævnt to nye æresmedlemmer, Carl Rasmussen og Britta Isaksen. Deres udnævnelse er mere end fortjent, da de på hver deres område i mange år har ydet en stor indsats for foreningen.

Britta Isaksen er nok en af de personer, der længst har været tilknyttet Kreds 57, idet hun allerede som 4-årig begyndte at gå til gymnastik, og hun har aldrig forladt foreningen. De seneste mange år, nogle mener cirka 30, men det fortaber sig lidt i historiens tåger, har hun været aktiv som instruktør og træner. Britta har formået at følge med tiden og har heller ikke været bange for at kaste sig ud i nye tiltag, hvoraf det nyeste er effekt-yoga. De seneste år har Britta dygtiggjort sig indenfor kost og sund ernæring i kombination med motion. På den administrative front har Britta også været aktiv og sidder i dag som næstformand i gymnastikudvalget. Det er en lang og fornem indsats, der så absolut fortjener anerkendelse.

Carl Rasmussen har været med i badmintonudvalget siden 1988, og er stadig aktiv på det område, hvilket er en prisværdig indsats. Det helt store læs har Carl dog trukket i det nu nedlagte bladudvalg, hvor han to til tre gange årligt forestod redigering og klargøring af bladet til trykning, dette samtidig med sit arbejde i badmintonudvalget. De seneste mange år har Carl mere eller mindre alene varetaget arbejdet med badmintonudvalget, og det er udelukkende Carls fortjeneste, at der stadig er et tilbud om badminton i Kreds 57. Carl har tillige været aktiv i bestyrelsen og har i årenes løb på sin egen stille og rolige facon ydet et stort arbejdsmæssigt bidrag til idrætsforeningen.

Æresmedlemmer 2014
Carl Rasmussen og Britta Isaksen sammen med formanden Birthe Moberg Kristensen   Æresmedlem 2013

Ved generalforsamlingen den 23. april i Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby blev Bent Sørensen udnævnt til æresmedlem.

Bent har i mere end 40 år været aktiv i skytteafdelingen, både som skytte, som medlem af skytteudvalget og ikke mindst som instruktør, hvor han har ydet og fortsat yder en stor indsats. Som instruktør er det især arbejdet med de unge skytter der tæller, og på det område har Bent helt specielle evner og nyder derfor en særlig status blandt de unge. I en periode har Bent også været aktiv i hovedbestyrelsen, og i den forbindelse trukket et stort læs ved foreningens traditionelle jule- og fastelavnsarrangementer.

Æresmedlem 2011
Bent Sørensen
  Æresmedlemmer 2011

Ved generalforsamlingen, d. 26. april 2011 blev der udnævnt 4 nye æresmedlemmer, Lene Jensen, Lone Sode Bergmann, Karen Brogaard Jensen og Knud Petersen, der hver for sig i 25 - 30 år har ydet en umådelig stor indsats for idrætsforeningen, og som heldigvis alle stadigvæk er aktive i foreningsarbejdet.

Lene Jensen var for 25 år siden med til at starte Ferslev Amatørscene op, og har siden da været aktiv både bag og på scenen. Ikke mindst fortjener hun sit æresmedlemsskab for sit arbejde med børnene i forbindelse med det årlige juleteater på Ferslev Skole.

Lone Sode har i mere end 30 år været en bærende kraft i gymnastikafdelingen, hvor hun har ydet en helt utrolig indsats både som leder og som bestyrelsesmedlem, men i høj grad også som iværksætter og foregangseksempel for andre.

Karen Brogaard Jensen fortjener sit æresmedlemsskab for gennem mere end 30 år, at have været en utrolig stor arbejdskraft. Med udgangspunkt i folkedansen har Karen siden 1980 været et aktiv for foreningen både som udvalgsmedlem og som formand. Det bør også nævnes, at Karen har været en af de bærende kræfter bag Kandis-festerne.

Knud Petersen har i 26 år været tilknyttet idrætsforeningen, først med folkedansen, og senere som kasserer for gymnastikafdelingen, hvor hans arbejde med regnskaberne er eksemplarisk – udført punktligt, akkurat og korrekt.
Æresmedlemmer 2011
Lene Jensen, Lone Sode, Karen Brogaard Jensen og Knud Petersen

  Æresmedlemmer fra 100-års jubilæet i 1996

Erik Nielsen
Bodil Hansen
Åge Johannisson  Om denne side

Denne side vedligeholdes p.t. af :
Jan Bo Sørensen
Kirkegade 42
4050 Skibby
Tlf.: 47508480
E-mail: jbs@ferslevby.dk© Kreds57 Ferslev-Skibby
Cvr.: 32709885
c/o Kjeld Andersen
Hammer Bakke 6
4050 Skibby
Sidene senest opdateret den 1. september 2021